Università degli Studi di Padova

אוניברסיטת פדובה תתאם ותנהל את הפרויקט כולו. הרכזת ממוקמת במחלקה לפסיכולוגיה התפתחותית וחברתית. יתר על כן, אוניברסיטת פדובה תהיה מעורבת במספר חבילות עבודה. המומחיות של קבוצת ביו-הנדסה במחלקה להנדסת מידע, שפיתחה את הסימולטור המטבולי הראשון לסוכרת, תנחה את יישום המודל המטבולי החדש של היילודים. המומחיות בניסויים קליניים בילודים של הניאונטולוגים במחלקה לבריאות האישה והילד תהיה חיונית כאשר מכשיר Prometeus ייבדק במוקדמות. המומחיות במדעי החברה וגילוי בריאות לחברה (המשימה השלישית באוניברסיטה) במחלקה לפסיכולוגיה התפתחותית וחברתית תהיה הכוח המנחה לפיתוח הארכיון החזותי והאוראלי של פגות.