Politecnico di Milano

Politecnico di Milano, באמצעות המחלקה לפיזיקה, היא המובילה העולמית בפיתוח התקנים ספקטרוסקופיים בתחום הזמן קרוב לאינפרא אדום. Politecnico di Milano יהיה אחראי על הפיתוח של מודול ספקטרוסקופיה קרוב לאינפרא אדום תחום הזמן של ניאו-אופטיקה, כמו גם יפקח על היישום של הניאו-אופטיקה כולה על כל מרכיביה.