תאום דיגיטלי

Prometeus תפתח אפליקציה מבוססת ענן עם ממשק כפול, אחד לאנשי צוות רפואי (HCP) ואחד למשפחות עם תינוקותיהם שזה עתה נולדו ביחידה לטיפול נמרץ יילודים (פגייה). האפליקציה תשלב את היילוד "התאום הדיגיטלי". התאום הדיגיטלי הוא הממשק הפונקציונלי שינחה את HCP בטיפול בילוד על ידי מתן הדרכה תזונתית והתראות מכלי ניטור הגוף של Prometeus. הממשק המשפחתי, לעומת זאת, יידע את המשפחות על רווחת התינוק ומתקדם ביחס למטרות הטיפול, ויאפשר להן לקיים אינטראקציה מוגנת, מרוחקת ובזמן אמת עם המטפלים בפגייה.

אפליקציית Prometeus תפותח על ידי Dave Embedded Systems (איטליה).