היתכנות ובדיקות

כל רכיבי Prometeus ייבדקו תחילה ברמת המעבדה. לאחר בדיקה ראשונה זו, אב טיפוס של Prometeus יעבור פיילוט בשתי יחידות טיפול נמרץ יילודים (פגיות): בפגייה של בית החולים האוניברסיטאי פדובה (Università degli Studi di Padova, איטליה) ובפגייה של University College Cork (אירלנד).