ארכיון חזותי ואוראלי של פגות

אחת ההשפעות העיקריות והמיידיות שיכולה להיות לפרומטאוס על החברה היא יצירת הארכיון האירופי הראשון לפגות. הורים לפגים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות (HCP) העובדים ביחידות לטיפול נמרץ יילודים (פגייה) ירואיינו לאורך זמן במשך יותר משנה כדי להעריך את השפעת הפגות על חייהם, את ההשפעה של מכשירי ניטור על הגוף בתינוקות ואת הצורך במידע להורים במהלך הפרידה עקב אשפוז בפגייה. בתום סדרת הראיונות יתראיינו ההורים וה-HCP בפעם האחרונה כדי לתעד את החוויה הדרמטית האישית של אשפוז פג בפגייה: התפיסה הבסיסית של פגות, של ניטור גופני והזיכרון האורכי של חוויה כזו.

ראיונות אלה יבוצעו בשתי מדינות שונות, באיטליה (Università degli Studi di Padova) ובאירלנד (University College Cork). הארכיון הסופי ישוחרר באינטרנט עם כתוביות באיטלקית, אנגלית, צרפתית, ספרד וישראל.